ایمان راه نجات

خواندنی > شعر > ایمان > ایمان راه نجات

در این دنیای پر جرم و جنایت

فقط روح تو هر دم می کند بر ما عنایت

خداوندا تو ای ناجی جانها

فقط روحت بود درمان قلب ها

خداوندم مسیحم ای شبانم

تو هستی در کنارم با کلامت

کلامت میکند ما را ز غم دور

ز این خاطر که هستی در کنارم با همه شور

تو عاشق کرده ای ما را مسیحم

تو دادی جان خود را از برایم

تو جان ما شفا دادی در آن دم

به روی جلجتا با آن همه غم

غم و درد جهانی را به دوش خود گرفتی

گناه عالمی را تو به دوش خود گرفتی

تو دادی آن همه کفاره را با خون عیسی

تو دادی آن همه امید و شادی بر دل ما

تو بخشیدی همه عالم در آن دم

تو هموار کرده ای راه را برایم

که با ایمان به نزد تو بیایم

همه دردها و غم هایم را به نزد تو بیارم

تو راحت راه امید و شفا است

کلام و نام تو پر ز جلال است

خداوندا تو هستی عاشق من

خداوندا تو بوده ای ز اول در پی من

که جانم را شفا بخشی مسیحم

که روحم را جلا بخشی مسیحم

بیایم در پی تو ای خداوند

که ایمانم به تو راه نجات است

رامین علی اکبرپور

317
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
317