عشق مسیحم

خواندنی > شعر > ایمان > عشق مسیحم

 مجنون شده عشق مسیحم چه کنم

 دربتکده حسن جمیلم چه کنم

 آن شعله که افروخت به جان وبه تنم

 آسوده شد از مهر حبیبم چه کنم

 دل پرشده از عشق وبه ایمان چه کنم

 زانرو که برفت از پی جانان چه کنم

 از جان به صلیب به چشم ایمان نگریست

 چون شیفته شد از دل واز جان چه کنم

جمشید درخشان

272
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
272