آیم حضورت ای خدا

خواندنی > شعر > دعا > آیم حضورت ای خدا

گفتی که آیید و چشید من هستم آن نیکو خدا

آیم حضورت ای خدا از روحِ خود پر کن مرا

این جانِ من مشتاقِ توست چون تشنه ای دنبالِ توست

آیم حضورت ای خدا سیراب کن جانِ مرا

جامِ دلم از آنِ توست چون هدیه ای تقدیمِ توست

آیم حضورت ای خدا لبریز کن قلبِ مرا

خواهم بیارم میوه ها بهرِ جلالت ای خدا

آیم حضورت ای خدا تقدیس کن جانِ مرا

پیمان کیانی

310
5/5 - (1 امتیاز)
گرانبها در شبکه های اجتماعی
310