ای منجی من ای عیسی

خواندنی > شعر > دعا > ای منجی من ای عیسی

ای منجیِ من ای عیسی ای شفیع من در سما

می خواهم در زندگی ام نورت باشد هُویدا

تاریکی های وجودم با نورِ تو گردد بیرون

تا شوم هر روزه بیشتر، شبیه تو ای عیسی

زیباست زندگی با تو ای عیسی ای سرور و ای پادشاه

ای خداوندِ ما خواهم هر روزه راه روم

عیسی در پیِ قدم های تو، فیضت عطا فرما

با روحِ قدوست عیسی افکارم را تبدیل نما

قلبم را از محبتت سیراب ساز و پر نما

تقدیمت کنم ای عیسی قلب و فکر و وجودم را

نخواهم هرگز من شوم همانند این دنیا

زیباست زندگی با تو ای عیسی ای سرور و ای پادشاه

ای خداوندِ ما خواهم هر روزه راه روم

عیسی در پیِ قدم های تو، فیضت عطا فرما

پیمان کیانی

309
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
309