ببار باران

خواندنی > شعر > دعا > ببار باران

ببار جانم! ببار جانم! ببار باران مهرت را

بکن سیراب وجودم را شود باغی ز تاکستان

ببار یارم! ببار یارم! ببار باران روحت را

بکن تطهیر زبانم را که گوید آن محبت ها

بشو سیلاب در افکارم , بریز دیوار نفسهایم

بشو طوفان در اعمالم , بکن تبدیل تو رفتارم

ببار قدوس! ببار قدوس! ببار بر قلبهای آشوب

بکن آرام خداوندا! دل ما را ز اندوه ها

بباران آن شفاها را, شویم درمان از این دردها

بباران حکمت خود را, شویم دانا در این دنیا

شویم آزاد از این بندها, شویم آباد ز ویران ها

شویم نوری تو ظلمتها, شویم شاهد در این راه ها

ببار ای جان جانانم! بکن پاک از گناهانم

ببار ای قادر مطلق, که تو هستی مسیحایم

میترا

277
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
277