تکیه گاه

خواندنی > شعر > دعا > تکیه گاه

به هیچ کسی سرنزنم

به هیچ دری درنزنم

دلم گرفته از همه

درون سینه ماتمه

دلم میخواد دعا کنم

آسمون و صدا کنم

فقط خدا خدا کنم

دردو غم و رها کنم

بگم خدا جون منی

دردم و درمون منی

دررگ ودرون منی

تو راحت جون منی

تونغمه ساز منی

شعرم و آوازمنی

گل واژه های شعر من

به هر کلام و هر سخن

فقط تویی نگاه من

تو بهترین پناه من

فقط تویی گواه من

تو تنها تکیه گاه من

تو تنها تکیه گاه من

تو تنها تکیه گاه من

جمشید درخشان

300
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
300