خداوندا

خواندنی > شعر > دعا > خداوندا

خداوندا! نه نوحی هست که سازد کشتی بر امواج دریاها

نه موسی ای شود رهبر ، کند راهی در این دشت و بیابانها

خداوندا! نه ابراهیم کنون هست که کند عفو و تمناها

نه یوسف حکیمی در قحطی می دهد غلات ز انبارها

خداوندا! نه داوود هست که زند سنگی به جلیات غول آسا

نه یونس که دهد هشدار ز خشمت از بلا بر آن گناها 

خداوندا! تو هستی خالق ما و نجات از هر خطاها

تو هستی قادر و دانا ، توانا  ، حاکم ما

خدایا! رحمی کن بر قوم  ما و  کل دنیا

تو بردار این بلا و درد و آسیب و گزند را 

خدایا! نیکی و فیض و خوشی را تو عطا کن

حفاظت کن  و ما را در پناهت در امان کن

میترا

279
5/5 - (1 امتیاز)
گرانبها در شبکه های اجتماعی
279