خدایا تو تبدیل کن

خواندنی > شعر > دعا > خدایا تو تبدیل کن

خدایا! مهربان جانا، رهایم ده ز این غم ها

کنارم باش در این دنیا، منم تنها در این ایام

خدایا! مهر جاودانا, کنم حمدت با آواها

تو هستی یار بی همتا! که هستی با وفا با ما

تو تبدیل کن دل ما را، به قلبی چو مسیحایا

تمام گفتار نیک را، تو تبدیل کن به اعمال ها

خدایا ! خالق جان ها، تو هستی حاکم دانا

تو هستی راه، نجات ما، منم خوانم به نام یار را

میترا

303
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
303