خون پر بها

خواندنی > شعر > دعا > خون پر بها

گناهان بسیار من بر دوش تو آمد

افکار بس پلید من بر سر تو آمد

حقیر و هم رسوا شدی از بهر من

مجروح و هم نالان شدی از بهر من

مگذار از یاد برم آن خون پربها

مگذار پایمال کنم آن را در دنیا

مرواریدم حفظ کن در دلِ آن صدف

تا پیش روم با تو، از بهرِ آن هدف

با آتشت گرم ساز دلِ سرد مرا

بسوزان از قلبم هر نوع گناه را

ژاله

192
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
192