در وقت دعا

خواندنی > شعر > دعا > در وقت دعا

در وقت دعا

دورم ز گناه جدا ز دنیا

فقط با خدا در وقت دعا

شوم ملاقات گیرم شفاها

گیرم عطایا این وقت خاص

فقط واسه او بهر پرستش

و اکرام او این وقت که من

پیغام میگیرم از خدای خود

دیدها میگیرم با دعایت که من

از روح پرسیدم در لشکرش من

سرباز میشم در وقت دعاست

که لمس میشم در وقت دعاست

که تبدیل میشم در وقت دعاست

که به عمق ها میرم فکر که میکنم

خود را کوچک میبینم دعا میکنم

که زیستن من عیسی باشد

از حال تا ابد وقت خداست

بهر خداست خدا آنجاست

بلند میشم

آرش آقاولی

288
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
288