دعای ربانی

خواندنی > شعر > دعا > دعای ربانی

ای آسمانی!ای پدر

قدوس بادا نام تو

مُلکت بود عرش برین

جاوید بادا نام تو

باشد که آید مُلک تو

بر قلب و جان و روح ما

قصد تو نیکو سازدم

هم در زمین،هم آسمان

نان کفاف و روزی ام

بخشا پدر در هر زمان

شکرت کنم ای بیکران

فیضت بُود آرام جان

بخشم که بخشایی مرا

آزاد سازم از گناه

دستم گرفتستی پدر

مگذار تا گردم رها

شیطان،حریص آماده است

اندر کمین بر جان ما

حفظم نما ای منجی ام

تنها تویی ملجای ما

نامت عجیب است و مشیر

یا رب،خدای سرمدی

از حال باشد تا ابد

قدوس نامت،پرجلال

حامد

276
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
276