فیضم ببخشا ای مسیح

خواندنی > شعر > دعا > فیضم ببخشا ای مسیح

فیضم ببخشا ای مسیح تا سَر نِهَم راهِ تو را

در معرفت در ذاتِ تو پیوسته رشد یابم خدا

جانت بدادی بر صلیب از مهروازعشق و صفا

ای مرهمِ آلامِ من دادی تو جانم را شفا

ای آگه از اسرارِ دل طاهر نما قلبِ مرا

تبدیل کن جانِ مرا تنها شفیعم در سما

محبوبِ من عیسای جان همواره خواهم در دعا

از تو که هستی تاکِ راست یک دم نباشم من جدا

پیمان کیانی

263
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
263