که چشم بیند خداوند هست

خواندنی > شعر > دعا > که چشم بیند خداوند هست

خداوندا عطا کن فهم را بر درک کلام جاودانت

عطا کن بر زبانم, که بگویم هر سخن را با صداقت

خداوندم  به دستانم تو قدرت ده

شود دستانی نیک و خوش عمل بر طبق گفتارت

به پاهایم توانی ده

شود راهی به سوی جاده ی مهر و محبت با حقیقت خداوندا 

عطا کن دید پر عشقت, که چشم بیند شرافت هست 

متانت هست, عدالت و رفاقت هست

که چشم بیند خداوند هست در این عالم 

خدا که هست, حمایت هست

هدایت هست, حفاظت و وفا هم هست

میترا

318
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
318