آتش روح قدوس

خواندنی > شعر > روح القدوس > آتش روح قدوس

حقیقت این دنیاست عیسی

ملجای جان ماست عیسی

با دل و جان بطلب عیسی را

بر تو اید اتش روح خدا

گر به فیضش بگوی عیسی خدا

نقش بندد بر دلت نام خدا

چشمه آب حیات ابدی

در تو روان خواهد شد

هر که بیند چون تورا

عاشق خدای تو خواهد شد

از بندگی و بردگی رها خواهی شد

در ملکوت هم ارث مسیح خواهی شد

ای خدا ترس طلب کن

که خدا پشت در است

در را بگشا فیض رحمت منتظر است

فرهاد شکوهی فرد

300
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
300