روح القدس

خواندنی > شعر > روح القدوس > روح القدس

نهرهای زنده ی جاوید           

از سنگ دل شود جاری

مهر آنچه از دلت، می جوشد    

اینچنین،تبدیل سازد وجودت را

مشک وجود خود نو ساز        

شراب تازه مهیّا

بگذار تا این شراب           

جوشد در مشک جان،مستت سازد ز کبریا

پرساز چراغ قلبت را           

از روغن روح خدا

منتظرین وی،نمی گردند خجل    

تا داماد آید از سما

حامد

312
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
312