امیدم به توست

خواندنی > شعر > ستایش > امیدم به توست

اگر چه جان دهد، دل در هوایت

تورا خواهم، همیشه در کنارم

تویی جان، که همه جانان تویی تو

تو نوری، من همی افسانه تو

تو هستی در کنارم، من چه خواهم

که خواهش از برای دل بر آرم

بمان در من همیشه جاودانه

که جز تو ندارم، هیچ آشیانه

صدای تو در نهانم،

تو را خوانم تو را خوانم،

ای عشق پاکم

هادی

20
گرانبها در شبکه های اجتماعی
20 بازدید کننده