اين يهوه است

خواندنی > شعر > ستایش > اين يهوه است

هر جا که من روم ، خدا با من است

در زیر آبها ، او نفس بر من است

بر روی امواج ، ناخدای من است

بر بالای ابرها ، او پرواز من است

هر جا که من روم ، او همراه من است

در دشتهای پهن ، او شبان من است

در کوه های سخت ، او پناه من است

در وادی تاریک او انوار من است

هر جا که من روم او در جوار من است

در میان غم ها او شادی من است

در درد جانکاه او درمان من است

در روزهای سخت او حافظ من است

هر جا که باشم او خدای من است

نجات دهنده و فیاض من است

در هر محفلی او ارباب من است

او مسیح یار وفادار من است

میتراچشم پوشيدی تو از حكم گناهانم، پدر 

حمد گويیم ما تو را لايق تو باشي، اي پدر

 پرستش ميكنيم با شعر، در نام مسيح

چو جلال را در تو بينيم، اي مسيح

شوق و شور ساز ما پر باشد از روح القدس

هل هللويا به سويت آييم ای روح القدوس

شاد باشيد كِل زدنيد، دف زنيد، بر تار زنيد 

او است، اكنون پيش ماست اين يهوه است اين خداست

عيسي اينك زنده است، اوشبان گله است

اي كليسا اي عروس، برخيز و بنگر رو به روست 

احسان

300
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
300