ای مسيح شاه من

خواندنی > شعر > ستایش > ای مسيح شاه من

اي مسيح شاه من صليبت راه من

بهرت زانو زنم حمدت ميسرايم

تو هستي شبانم راهو راستيه من

اي مسيح شاه من بره خداوند

پاك كردي قلب من با خونت

خداوند اي صخره نجات شايسته جلال

لبهايم بگشايم بهرت سرود خوانم خداوندم

عيسي تنها راه نجات

اي عشق ابدي پدره سرمدي

همگان سرايند هَ هَ هللوياه

همگان سرايند هَ هَ هللوياه

اي مسيح شاه من تويي پناه من

هَ هَ هللوياه خداوندم عيسي

هَ هَ هللوياه شاه شاهان عيسي

292
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
292