ای مسیح

خواندنی > شعر > ستایش > ای مسیح

ای مسیح فانوس من ره نمای شب های من

این تویی شبان من ساحل آرام دریای من

ای مسیح باران من ترنم زیبای تنهای من

این تویی آرام من مرهم غم های بی پایان من

ای مسیح رنگین کمان وعده

ای بهر ما نجات وشادی وآرامشی

ای مسیح تو خدای بخشنده

ای بهر مومنان مظهر پاکی و رحمتی

روهان

283
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
283