تو خالقی ای پدر

خواندنی > شعر > ستایش > تو خالقی ای پدر

تو خدایی تو خالقی تو قدوسی

ای پدر ما قوم تو هستیم و گوسفندان گم شده تو

ای پدر تو خدای نیکویی هستی و رحمت و مهربانیت انتهایی نیست

ای پدر ما فرزندان گناهکار تو هستیم، ما دختران و پسران تو هستیم

ای پدر ای خدای ما تو چه پرشکوهی، تو چه پرعزتی

ای پدر ما پراز گناهیم، تو مارا با خونت بشور

ای پدر تو بی همتایی، تو بی نظیری تو خالقی

ای پدر مارا از روح و مهربانیت پرکن ای پدر

ملینا

329
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
329