تو مسیحی ای خداوند

خواندنی > شعر > ستایش > تو مسیحی ای خداوند

در تو پیدا شدم از گم گشتگی

در تو آزاد شدم از بند ها

بودنم رنگ حضورت را گرفت

ای مسیح ای هستی بی انتها

عاشقانه ٬ صادقانه با منی

لحظه هایم را تو احیا میکنی

راه را هر بار من گم میکنم

باز هم تو من رو پیدا میکنی

اشک ها را سور می سازی باز

سایه ها را نور می سازی باز

تو پر از فیض و شفا و زندگی

روح من سرشار از حس نیاز

هر قدم را با تو بر می دارم و

تو قدم هایم رو محکم می کنی

خون پاکت روی قلبم می کشی

من رو پاک از هر گناهم می کنی

تو مسیحی ای تمام زندگی

تو مسیحی ای خداوند حیات

تو مسیحی تو شبان اعظمی

تو مسیحی ای در راه نجات

سروش

284
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
284