تو چه پاکی

خواندنی > شعر > ستایش > تو چه پاکی

تو چه پاکی و دور از گناهی
تو که تاکی و شاخه حیاتی
تو که نوری و مشعل سرایی
تو مسیح و ناجی انسانی
تو که قاضی و عادل جهانی
تو که راهی و شبان مایی
تو که شادی و نیک آفرینی
تو خدا و خالق هر جهانی
تو حکیم و شفای دردهایی
تو کلید هر باب مشکلاتی
تو که بخشنده هر عطا و فیضی
تو ابایی و شاه هر کرانی
تو که دانا و قادر هر کاری
تو نسیم هر فصل زندگانی
تو شکوه و فخر آدمی
تو کلامی و هم جاودانی
تو چه یار خوب و مهربانی
یاور و دلدار هر تنهایی
خنده آور لبان غمهایی
شادی بخش چشمان گریانی
هر چه باشد و نباشد در این دنیایی
بی‌تو نخواهم حتی پربها و گرانبهایی
تو را بودن در کنارم هست عالی و بقایی
وجودت کافیست ،که هستی خدای زندگانی

میترا

311
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
311