تو که هستی

خواندنی > شعر > ستایش > تو که هستی

تو نجاتی بی بهانه 

تو حضوری صادقانه

تو پسر خدایی 

تو مسیحی عاشقانه

تویی بهترین سرودن 

ای تو گهواره ی بودن

ای تو آغوش خداوند

تویی لایق ستودن

 تو که هستی زندگی هست 

قلب دنیا از تو روشن

تو همان رهبر و سرور

که گرفتی من رو از من

تو که هستی خوبه خوبم 

با تو آرامش چه زیباست

تو که هستی عشق اینجاست 

بودنت امید دنیاست

 تو همان شبان نیکو 

تو همان نان حیاتی

تو مسیحای خداوند

تو در راه نجاتی

تویی آن کبوتر نور

که پر از روح خدایی

تویی جلوه ی خداوند  

شد خدا در تو تداعی

تو که هستی زندگی هست 

قلب دنیا از تو روشن

تو همان رهبر و سرور 

که گرفتی من رو از من

تو که هستی خوبه خوبم

با تو آرامش چه زیباست

توکه هستی عشق اینجاست

بودنت امید دنیاست

سروش

358
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
358