واژه به واژه

خواندنی > شعر > ستایش > واژه به واژه

واژه به واژه حرف من کاش کلام تو بشه

لحظه به لحظه عمر من کاش سلام تو بشه

تو پادشاهی کنی و عشق تمامه تو بشه

باز مسیح تو بیاد دنیا به کام تو بشه

 آه ای خدای زندگی ای محبت ای پدر

دست دنیا رو بگیر از شب و ظلمت ببر

تو پاکی بی انتها تو عشق در آرامشی

تو ای مسیحای خدا تو راه این نیایشی

واژه به واژه حرف من کاش کلام تو بشه

لحظه به لحظه عمر من کاش سلام تو بشه

تو پادشاهی کنی و عشق تمامه تو بشه

باز مسیح تو بیاد دنیا به کام تو بشه

 از روح پاک بودنت هر آدمی لبریز شه

قلب من از حضور تو همیشه رویاریز شه

روح القدس وجودم و پر کنه از هوای تو

هر ذره ای صدا بشه برای من صدای تو

سروش

311
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
311