خداوندم و قادر بر جهانم

خواندنی > شعر > ستایش > خداوندم و قادر بر جهانم

چه شاد است روح و جانم ای خداوند

که هست زنده و جاوید این پیامت

که من هستم، نترس فرزند، خدایم

که در هستم  حیات هستم، مسیحم

که ناجیم، که نورم من، کلامم

شفا هستم و عالم بر جهانم

خداوندم و خالق تو هستم

خداوندم و قادر بر جهانم

مسیح هستم،  گناه رستم زعالم

مسیح هستم،  پسر آن خدایم

من آن روحم که شادی آفرینم

من آن روحم که آرامی دهندم

خداوندم و شاه عالمم من

خداوندم و قادر بر جهانم

میترا

239
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
239