خداوند در اینجاست

خواندنی > شعر > ستایش > خداوند در اینجاست

دو چشم را بچرخان  و دو دست را برقصان و دو پای را بکوبان

خداوند در اینجاست، چه شوریست و غوغا، چه گوییم در این راه

مسیح را چه خوانیم ؟ خداوند که با ماست، بمانیم و بمانیم و بمیریم در این راه

شویم زنده و جاوید،  کنار شاه شاهان، چه زیباست،  چه زیباست

پدر را ستودن چه شادیست و چه شادیست خدا را سرودن

میترا

280
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
280