خداوند را ستایش کن

خواندنی > شعر > ستایش > خداوند را ستایش کن

عیسی جان امید من تویی

تنها صخره نجات من تویی

نو هستی آرزوی من

تو هستی آرامش من

خداوند را ستایش کن ای جان من

نام مقدس او را ستایش کن ای جان من

عیسی جان پدر من تویی

تنها یار و یاور من تویی

تو هسنی تمام دنیای من

تو هستی خدای من

خداوند را ستایش کن ای جان من

نام مقدس او را ستایش کن ای جان من

لیلا

250
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
250