خدا با من است

خواندنی > شعر > ستایش > خدا با من است

هر جا که من روم ، خدا با من است

در زیر آبها ، او نفس بر من است

بر روی امواج ، ناخدای من است

بر بالای ابرها ، او پرواز من است

هر جا که من روم ، او همراه من است

در دشتهای پهن ، او شبان من است

در کوه های سخت ، او پناه من است

در وادی تاریک او انوار من است

هر جا که من روم او در جوار من است

در میان غم ها او شادی من است

در درد جانکاه او درمان من است

در روزهای سخت او حافظ من است

هر جا که باشم او خدای من است

نجات دهنده و فیاض من است

در هر محفلی او ارباب من است

او مسیح یار وفادار من است

میترا

287
3/5 - (2 امتیاز)
گرانبها در شبکه های اجتماعی
287