سرود مسیح

خواندنی > شعر > ستایش > سرود مسیح

روزی خواهد آمد وجودم  تقدیمت کنم

نزدیک است نزدیک است برای تسلیم شدن

یکی شدن با تو در ابتدا و انتها

روح مرا دریاب فکر مرا بازیاب

با اغوشی بس افراز با تسلیمی بس کامل

تو را میخوانم تو را میخواهم

مسیحا،مسیحا قدوس قدوس

روح مرا دریاب فکر مرا بازیاب

با اغوشی بس افراز با تسلیمی بس کامل

لمس بی آغوش نجوای سکوت دارم با تو ای قدوس

هر لحظه، هر شوقی، هرغمی با فرشتگان ،

ایستاده ورقص کنان باز خواهیم گفت مسیحا،مسیحا قدوس قددوس

روهان

320
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
320