شکر بر خدای ما

خواندنی > شعر > ستایش > شکر بر خدای ما

شکر میکنم برای وجود خداوند

خدایی که ابتدایش را هیچ کس نداند و آخری هم ندارد

خدایی که خالق ما هست

پدیدآورنده جهان و کران بیکران است

خدایی که نگارنده زیباییست

آفریننده زندگی و سازنده هر بناییست

خدایی که در او محبت است و دور از نفرت

خدایی که برکت را میدهد نه لعنت

خدایی که وفادار است بر ما بی وفایان

خدایی که همواره به فکر ماست که هستیم فراموشکار

خدایی که میشنود حرفهای نهان ما را

خدایی که میبیند افکار مخوف ما را

خدایی که وارد اعماق قلب ما میشود

خدایی که از زبان ما  هم گاه محزون میشود

خدایی که بی منت محبت دارد

خدایی که به خاطر فیضش ما را دوست دارد

شفا تنهای تنها از دست اوست

آرامش فقط با حضور قدوس اوست

خدایی که اگر فقط از او بخواهم  می‌بخشد

در بسته را بکوبیم بر ما می‌گشاید

خدایی که راه های بسته را باز می‌کند

سدهای محکم را با اراده اش میشکند

خدایی که همچون سایبان بر سرمان است

جانمان از گزند نور آفتاب و بارش باران در امان است

خدایی که تنها یاور ماست در سختی

میگذریم از راههای تنگ و باریک با این هستی

خداوند تنها امید ما هست

او امیدوار میکند هر نا امیدی که در ما هست

خداوند تنها حافظ جان ما هست

تنها اوست که اگر بخوانمش از سهم پر بارم

خدایی که کارهای عجیب میکند

هر ناممکنی را ممکن می‌کند

خدایی که بینهایت عظیم است

صبور و حکیم و قدیر است

خدایی که اشک چشم را پاک میکند

گریه ما را به خنده تبدیل میکند

خدایی که هر روز و هر شب با ما هست

مراقب جسم  و روح ما از هر بلا هست

خدایی که هست یکتا و بی نظیر

غیر از او هیچ کس قادر به انجام کاری نیست

میترا

295
3/5 - (1 امتیاز)
گرانبها در شبکه های اجتماعی
295