عیسی تو دانی

خواندنی > شعر > ستایش > عیسی تو دانی

عیسی من خدای من نیاز من

تنها تویی نجات من تنها تویی حیات من

عیسی تو بینی قلب من، عیسی تو خوانی ذهن من

عیسی تو دانی ضعف من. عیسی تو دانی راز من

خدای من امید من تنها نجات من تویی ، تنها حیات من تویی

تو دادی جان خود به من، تو زجر کشیدی بهر من

خون تو هست نجات من، جسم تو هست شفای من

امید من به فیض توست، نجات من به دست توست

دانم تو هستی هستم، خوانم تو هستی هستیم

از بهر تو من جان دهم،  در راه تو من سر دهم

دانم که را پیرو شدم ، زیرا که از تو پر شدم

با خون تو سیراب شدم ، با جسم تو من سیر شدم

خوشحالم از با تو شدن، در یک کلام فرزند شدن

فرهاد شکوهی فرد

333
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
333