قدرت نجات

خواندنی > شعر > ستایش > قدرت نجات

نجات دادی ای عیسی
ای قدوس و پادشاه
شوم خوشحال دگر بار
خوانم سرود و آواز
کنم رقص با دف و هم ساز
جلال دهم نامت را
پرستمت ای عیسی
شوم نزدیک نزدیکتر
شبیه تو، من بیشتر
دور از هر فکر گناه
کنم هر چه بخوای تو
با قوت و روح تو
میدانی تو ضعفم را
میپوشانی تو آنرا
میدی به من قوتی
تا نشوم من خجل
میگم سخت است ای عیسی
پنهان شوم از نزدت
کنم شکوه گلایه
آورم هی بهانه
نمیشود ای عیسی
هستی درم در هر جا
یادم میاد حرفت را
بارهای سبکت را
توبه کنم مجدد
در تو بینم خدایم
آن خدای نادیده
کنم شکرت ای عیسی
آن قدوس پادشاه
کنم شکرت ای عیسی
آن قدوس پادشاه

آدرینه

323
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
323