قلبی عاشق خدا

خواندنی > شعر > ستایش > قلبی عاشق خدا

خداوندا تو سلطان قلب و روح و جان منی

تو امید و پناه و همراه منی

بدون حضورت نفسم می گیرد

تو تکیه گاه و ملجا وماوای منی

کجا بروم کجا بجویم کسی مثل ترا

که در تلاطم و سختی و جفا تکیه گاه منی

تمام آرامیم در حضور توست

می بوسم دستان نجات بخش ترا که درمان منی

از عشق روی تو قلبم می سوزد

تو مونس و همدم و جانان منی

تصویر عشق تو روی صلیبت پیداست

تو هستی خدایی عاشق که راه منی

روح تو منزل کرده در جان من

تو هستی عمانوییل و ابای منی

پرستش و ستایشم با مهر و عشق

کنم نثارت که تو خدای منی

پاک می شود روح من با خون مقدست

که تو فرمودی روی صلیب فدای منی

پس چه بگوییم که من هیچ ندارم

به جز عشق تو در قلبم تو نیاز منی

اکرم

271
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
271