مال منی

خواندنی > شعر > ستایش > مال منی

تو خداوند و سلطان وشاه منی

تو امید و صخره و پناه منی

بدون حضورت نفسم می گیرد

تو عشق و نجات و شفای منی

در آغوش تو آ رام می گیرم

تاج فخر و امید و حیات منی

عشق تو شیرین است مثل عسل

تو نان و آب و طعام منی

آغوش تو پر از راز عشق است

تو محرم و نعمت بی کران منی

جان من سیر شد  چون تو را یافت

در دل شب و روز دعای منی

دستانم در دعا نزد تو بالاست

حمد و تسبیح و ثنای منی

من تشنه لب سویت آمده ام

تو ساغی و باده و شراب منی

عشق تو مستم می کند ای ساغیا

ناز ترا می کشم تو نیاز منی

اکرم

273
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
273