مزامیر

خواندنی > شعر > ستایش > مزامیر

الوهیم،  الوهیم،  الوهیم

ای خدای قادر و عظیم

الوهیم،  الوهیم،  الوهیم

ای ناجی، ای خالق، ای حکیم

الوهیم،  الوهیم،  الوهیم

ای قدوس و قادر و عجیب

الوهیم،  الوهیم،  الوهیم

پر از فیض و راستی و کریم

الوهیم،  الوهیم،  الوهیم

پر جلال و شکوه و مجید

الوهیم،  الوهیم،  الوهیم

خدایی بی همتا و رحیم

الوهیم،  الوهیم،  الوهیم

قادر متعال و حمید

الوهیم،  الوهیم،  الوهیم

مالک آسمان و زمین

الوهیم،  الوهیم،  الوهیم

پناه بی پناه و یتیم

الوهیم،  الوهیم،  الوهیم

امید گرانبار و غگمین

الوهیم،  الوهیم،  الوهیم

نجات گنهکار و اسیر

اکرم

299
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
299