مسيحم توئی ای عيسی

خواندنی > شعر > ستایش > مسيحم توئی ای عيسی

مسيحم توئی ای عيسی شبانم توئی ای عيسی

وجودم از آن تو ست نجاتم توئٌی ای عيسی

خون عيسی ريخته شد گناهم بخشیده شد

قوتٌ خدا بهر من حيات جديد داده شد

ای عيسی خداوند من آگهی تو از قلب من

خدمتت کنم تا ابد با روح جان قدرتم

کیا

273
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
273