من و داوود

خواندنی > شعر > ستایش > من و داوود

اگر داود سپیده دم را بیدار کرد

من می خواهم شب را خواب زده کنم

با ساز و آوازم، با قهقهه های شادی تاریکی را بلرزانم 

چون خدایم زنده است

با پایکوبی، با شادی، شریر را تکان دهم

دیوان فرار کنند، بدان از من دوری کنند 

چون خدایم زنده است

چون خدایم زنده است تا ابد

ناتاشا 

307
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
307