نور مسیح

خواندنی > شعر > ستایش > نور مسیح

ای مسیح فانوس من ره نمای شب های  من

ای مسیح شبان من ساحل آرام دریای امن

ای مسیح لالایی مادرم در شب بی خوابیم

ای مسیح عیسامسیح شعر آغاز و پایان من

این تویی رویا و شیدای من

این تویی باران مهر در کویر تنهای ام

ای مسیح نجوای  من در لحظه های بی کسی

ای مسیح عیسا مسیح رنگین کمان وعده

ای شاه شاهان ، خدای زنده ای ای مسیح

شادی من در باران غم های من ای مسیح

عیسامسیح لمس بی آغوش وجود امن

این تویی بر دردهای من، مرحم و التیام آرام من

ای مسیح کاهن اعظم  قدس خدا

این تویی شاه شاهان بر زمین و هم سما

روهان

278
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
278