محبت خدا

خواندنی > شعر > صلیب > محبت خدا

محبت   خدا    گشته   عیان   در  صلیب عیسا

وقتی که او ندا سر داد تمام شد بر فراز تپه جلجتا

بگرفت او بار گناهم را بر جان پاک خود

آزادم نمود  از  هر اسارت  با  خون خود

کنون چشمه حیات ماست نام عیسی

شادی  نجات  در  قلب ماست عیسی

منبع  محبت  و فیض  در  نام اوست

رحیم  است  او  با  خصم  و  دوست

ریزد  باران  رحمتش  را  بر  نیک  و  بد

تبرئه نماید خاطی را از هر اسارت و بند

خداوندم   ای   منشا   محبت   آسمانی

در مسیر طوفانهای سخت این زندگانی

در روزهای  انتظار  و  ظلمت  و  سکوت آسمان

خورشید محبت و فیض تو ز پس ابرها گردد عیان

بارش  رحمت   تو  هرگز   فانی   نگردد

گرچه جهان روزی به امر تو معدوم گردد

به  امر  تو  دوباره   زمین  و  آسمان  نو  گردد

عاری   از   هر   گناه   و   ماتم   و   هر  درد 

تمجیدت نمایم ای سرچشمه محبت و عشق ابدی

تنها  معشوق  و معبود  قلب و روح و جانم  تویی

کنون ده مرا تعمیدی نو زمهر و فیض عیسی

تا شوم شبیه تو کامل در پری قامت عیسی

ای   شاه   من   معبود  من

خونت را ریختی تو بهر من

چو بره ای بی عیب تو ذبح شدی در راه من

کنون   نگاهم   بر  صلیب  توست

هدایتم  کلام  و روح پاک  توست

ای معبود من سلطان فیض و رحمت

با تمام جان و دل  تو را می پرستمت

سیمین

304
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
304