در روح شوم

خواندنی > شعر > فیض > در روح شوم

در روح شوم، در روح شوم

در روح آن قدوس شوم عاشق شوم

مجنون شوم، عاشق آن قادر شوم

مدهوش شوم، حیران شوم، سرگشته یارم شوم

مستان شوم، رقصان شوم، از دیدن عیسی شوم بیدار شوم

هوشیار شوم،  از بانگ آن ناجی شوم، آزاد شوم

رستان شوم، از بند این دنیا شوم، بینا شوم

تابان شوم، از نور آن خالق شوم دانا شوم، عالم شوم

از آن کلام،  زنده شوم، احیا شوم،  تازه شوم

ازعهد آن معشوق شوم، راهی شوم، عازم شوم

در راه آن هادی شوم، در امن شوم، محفوظ شوم

در دست آن قدوس شوم، بی ترس شوم

شیر دل شوم،  در جانب آن یل  شوم

گر پاک شوم،  از نو شوم،  فرزند آن  حاکم  شوم

بوستان شود،  خوشبو شود،  آن خانه گلباران شود

خوشنود شود، خندان شود،  گر جان من از او شود.

میترا

288
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
288