صیاد دلها

خواندنی > شعر > فیض > صیاد دلها

آسمان شعف دارد همی از تو خدایا

خداوندِ ماه و خورشید و جان ها

تو صیادِ منو، منْ صیدِ تو چند

که درآوازهِ عشقت شدم غرق

صدای تو شنیدم با دلی تنگ

به گفتی با تو ام ،ای صیدِ دل تنگ

مرابگرفت بِبُرد از یادِ من غم

که غمهایم بِشد شادی به یک دَم

صدایت از تمام دل شنیدم

بجز صَیاد تو دیگر ندیدم

مرا دریاب ای تنها ستاره

که در این آسمان تابیده ای چَند

هادی

318
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
318