عشق خداوند

خواندنی > شعر > فیض > عشق خداوند

این عشق خداوند وفا کرد بر عالم

با آمدن مسح ، حیات داد به آدم

این مهر خداوند چو برکند گناهم

رختی ز حرمت بپوشاند به جانم

این قادر مطلق که هست خالق عالم

آمد به زمین و بشد دوست و یارم

این کلام دلدار بداد نانی به روحم

من زنده به آنم ، در این راه چو شادم

این روح خداوند عطا داد به حالم

از اعجازش بگویم که من شاهد آنم

میترا

314
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
314