مهر تو

خواندنی > شعر > فیض > مهر تو

مهر تو بر ما نشیند ، قلبمان مهران شود

نور تو بر ما بتابد ، ذهنمان تابان شود

روی خود را کن نمایان ، جان ما از نو شود

دست تو چو سایبان ها ، جسم ما در امن شود

شادیت چو رود روان است ، غم و هم شسته شود

فیض تو هم بیکران است ، خانه ها پر بار شود

ما را همچون خالصان کن ، نقره ای بی عیب و عار کن

ما را همچون خاضعان کن ، در کلام‌ چون عالمان کن

ما را از آب چو شراب کن ، از گلی کوزه بنا کن

ما را همچون برف سپید کن ، نوری در راه سفر کن

میترا

327
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
327