نور تو

خواندنی > شعر > فیض > نور تو

در این روزهای دلتنگی                

در این تاریکی وبیرنگی

در این قعر دریاهای طغیان زده        

در این آشوب دل  طوفان زده

در این چاه تاریک و سرد بی نوایی     

در این شمارش روزهای تنهایی

در این همه غم وترس و هذیانها         

در این بغض ترکیده ز انسانها

در این همه فریاد بی صدای من         

در این همه رنج دوری و جدایی من

در این منجلاب ظلم وستم و  ویرانی     

دراین دست نیاز و اشک های پنهانی

در این بیابان داغ و بی رحم زندگی      

دیدن سراب  رهایی از درمانده گی

باز امید توست قوت جانم                 

که گفتی تا ابد کنارت می مانم

باز نور توست چراغ زندگی ام           

وعده های توست  امید رهایی ام

چشمم هنوز به در توست ای خدایم       

که تنها تو هستی پناه بی پنایم

اکرم

309
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
309