چراغ دل بیفروز تو

خواندنی > شعر > فیض > چراغ دل بیفروز تو

چراغ دل بیفروز تو

 گر از نور خداوندی

پیام دل به مردم ده

 گر از روح خداوندی

تو عاشق باش و ساده باش

 در این دنیای رنگینه

تو مجنون باش و راهی باش

 در این دنیای نادیده

نجات داده، حیات داده

 پیام خوش به ما داده

خدا داده،  مسیحا را

کلام زنده را داده

تو آرام باش و صابر باش

 در این شهر غریبانه

تو ایمان دار و دلدار باش

 در این فکر پریشانه

خدا داده صلیبش را

 خدا داده چه خونی را

 چه لطف و فیضی را داده،

 چه مهر و عشقی را داده

تو زنده باش و جاویدان

 کنار شاه قدیسیان

تو فاتح باش و شادمان

 کنار شاه زندگان

میترا

315
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
315