کیست مانند تو

خواندنی > شعر > فیض > کیست مانند تو

کیست مانند تو ای مسیح/خالق و مالک و حکیم

رب جلال و تکیه گاه/ امید و جان پناه ما

کیست مانند تو ای مسیح/ نور جهان شاه جهان

نشسته پشت در قلب/ منتظری و مهربان

کیست مانند تو ای مسیح / آب حیات راه نجات

چیست به غیر از خون تو / قیمت نا پاکی ما

کیست مانند تو ای مسیح / پر از محبت و صفا

راه وصال جان ما  / نزد پدر نزد ابا

کیست مانند تو ای مسیح / صبور ناب و بی ریا

در این جهان پر گناه / تنها نجات آدمها

کیست مانند تو ای مسیح / راه حیات ابدی

چشمه جوشان صفا / مرحم زخم قلب ما

کیست مانند تو ای مسیح / چراغ تاریکی ما

با این همه فیض و وفا / بخشیده ای گناه ما 

اکرم

295
4/5 - (1 امتیاز)
گرانبها در شبکه های اجتماعی
295