یار قسم خورده

خواندنی > شعر > فیض > یار قسم خورده

ردای تو رو می گیرم

اگه مطرود، اگه تنهام، اگه تو بستر غم هام

سر راه تو می شینم، ردای تو رو می گیرم، ردای تو رو می گیرم

اگه خون و اگه درده، یه عمری توی این سینه ام

سر راه تو می شینم، ردای تو رو می گیرم، ردای تو رو می گیرم

واسه این زخمی دنیا، سر انگشت تو درمونه

می جوشه تو رگام هستی، سرودی تازه می خونه

تو دنیای فراموشی، دیگه تنها نمی مونم

به فیض و رحم تو عیسی، شکسته قفل زندونم

اگه گنگم، سنگینم 

به غیر از شب نمی بینم

سر راه تو می شینم، ردای تو رو می گیرم

اگه شرمسار و دلخسته ام 

از اون چه بودم و هستم

سر راه تو می شینم، ردای تو رو می گیرم

واسه این زخمی دنیا، سر انگشت تو درمونه

می جوشه تو رگام هستی، سرودی تازه می خونه

تو دنیای فراموشی، دیگه تنها نمی مونم

به فیض و رحم تو عیسی، شکسته قفل زندونم

تو دنیای فراموشی، دیگه تنها نمی مونم

به فیض و رحم تو عیسی، شکسته قفل زندونم، شکسته قفل زندونم

ایتان

298
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
298