یکشنبه در راه است

خواندنی > شعر > قیام مسیح > یکشنبه در راه است

دنیا ، بیدار باش که یکشنبه در راه است

تو آزاد و رهایی از  هر گونه بند و اسارت

یکشنبه قیام روشن می کند زمین را با اقتدار

سیاهی محو می شود و غبار غم  هم میرود از روزگار

دنیا نترس از شعله سوزان شریر بدنهاد و دغل

یکشنبه چو آید میشود خاموش و خاکستر همچو روز ازل

کنون هستی تنها و نداری هیچ یاوری با عدل و حکمت

یکشنبه که آید گیرد تو را در آغوش پر گرم و محبت

دنیا گوش نکن به زمزمه های دروغ جمعه ی حیله گر

گوش را بسپار به آواز یکشنبه قیام در راستی و با صداقت

میترا

283
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
283