ای تاک آسمانی

خواندنی > شعر > موارد دیگر > ای تاک آسمانی

ای تاک آسمانی تو شاه قلبمانی

معبود و محبوب من بر هر دردی درمانی

ای پادشاه عادل آتش زدی به این دل

زنجیر کردی قلبم با محبت نهانی

آتش بزن وجودم نظاره کن بر دودم

سیراب کردی جان را  تو باغبان جانی

ای عشق بی همتایم ای خالق و مرجایم

ای مونس و آقایم امید بی کسانی

ای سوسن صحرا ها محبوب زیبای ما

گر خسته ای تو از من  از روح بی نوایم

تو صبر کن  دوا کن  از بندم رها کن

نگذار هجران شود  این وصل اسمانی

من بنده ام و ضعیف  تو عزم سوی ما کن

اکرم

گرانبها در شبکه های اجتماعی
291