تو عیسایی

خواندنی > شعر > موارد دیگر > تو عیسایی

ستایش می کنم هر دم                                    

تو را عیسی خداوندم

تو عیسایی تو عیسایی تو بی همتا تو ملجایی      

یگانه منجی عالم نجات خلق دنیایی

بله خالق تویی تنها حقیقت هستی شاها             

تمام قدرت و هستی به دست توست شه شاها

تویی چشمه تویی چشمه برای این منه تشنه       

شتابم سوی تو هر دم  تویی آب حیات من

منه گم گشته در دنیا که می دانم همان راهی        

اگر چه راه باریکه ولی عیسی تو همراهی

حقیقت هستی شاها رهانیدی مرا عیسی              

ز تاریکی ز ظلمتها

و مهر کردی وجودم را                                        

شدم فرزند تو آقا

پرستم نام تو هر دم                                            

تویی امید قلب من

که من عاشق چو پروانه                                      

به گرد نور تو گردم

که تو نور جهان هستی                                        

خداوندم خداوندم

تو عیسی جاودان هستی                                      

خداوندم خداوندم

مژگان

283
امتیاز دهید page
گرانبها در شبکه های اجتماعی
283